KarrierBővülő csapatunkba takarító kollégát keresünk!   

Az Érdi Városgazda pályázatot hirdet
Takarító munkakör betöltésére.   

  A jogviszony tartalma: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidővel
  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
  A munkavégzés helye: Pest vármegye, 2030 Érd, Velencei út 39-41.
  A munkakörre vonatkozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
- Munkavégzéshez köteles védőruhát viselni, balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat
- A helyiségeket felsöpri, fertőtlenítő oldattal felmossa
- Kiüríti a hulladékgyűjtő edényeket és tiszta tasakot helyez bele (a szelektíven összegyűjtött hulladékot a kijelölt helyre szállítja)
- Tisztítja például: az üvegfelületeket, tükörfelületeket, radiátorokat és csöveket, világítótesteket,
- Portalanítja és ápolja a felületeket, a berendezési tárgyakat
- Mosdókat, illemhelyeket takarít, a fogyóban lévő tisztasági eszközöket higiéniai szereket pótolja
- Biztosítja a tűzvédelmi, közlekedési utakat, eltávolítja a baleset veszélyes tárgyakat a közvetlen felettese által kije-lölt helyre
- A folyosókon, lépcsőkön váltott vizes felmosást végez
- Mosdóhelyiségekben a mosdókagylókat, zuhanyzókat, kimossa, a tükröket, a csempézett felületeket tisztítja, fertőt-leníti.
- a munkaeszközöket, gépeket és a kezelő, tisztító és ápolószereket a kijelölt helyen tárolja
- Mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület állandó tisztán tartását
- Szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtóki-lincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biztonságos munkavégzést ve-szélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség esetén az intézmény vezetőjének.
  Pályázati feltételek:
Legalább szakmunkásképző, szakirányú végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló területen szerzett minimum 1 éves tapasztalat
  Elvárt kompetenciák:
- felelősségteljes, precíz munkavégzés
  A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
  A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton munkaugy@erd.hu e-mail címen keresztül.


+36 23 361 431 • info@erdarena.hu