Uszoda - Házirend


Az ÉRD ARÉNA Uszoda területének igénybevétele csak a HÁZIREND betartásával történhet.


A belépőjegy és/vagy bérlet megváltásával a HÁZIREND rendelkezéseit az uszoda vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A napi belépőjegy kizárólag csak a megváltás napján történő egyszeri belépésre jogosít. Ha a fürdővendég a fürdő területét elhagyja, csak új jegy megváltása esetében léphet be ismét. Érvénytelen jeggyel vagy bérlettel belépni szándékozótól az uszoda területére történő belépés megtagadható, ill. az ilyen személy az uszoda területéről kivezettethető.


Az Uszoda hétköznap és szombaton 06.00 órától 21.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 08.00 órától 21.00 óráig áll a fürdővendégek rendelkezésére.


Pénztár zárása 20.00 órakor történik, a fürdővendégek 20.30-ig kötelesek a medencét elhagyni.
A pénztárban vásárolt jegyeket távozásig meg kell őrizni, mivel azt a személyzet bármikor ellenőrizheti.


Fürdőszolgáltatást 0-6 év közötti gyermek, valamint úszni nem tudó 14 év alatti személy csak 18. életévét betöltött felnőtt felügyelete és felelőssége mellett veheti igénybe.
A Tanmedencét csak 14 éven aluliak vehetik igénybe.
Úszni nem tudó 14 év alatti személy csak 18. életévét betöltött felnőtt felügyelete és felelőssége mellett veheti igénybe.


A fürdőben szakszolgáltatást csak képesített személy végezhet az üzemeltetővel kötött külön megállapodás, vagy szerződés ellenében.


Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült nyílt sebfelületű személyek, undort keltő, erősen ittas, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek az ÉRD ARÉNA uszodáját nem vehetik igénybe. Az ilyen személyek az uszodából eltanácsolhatóak, ill. kivezettethetőek.


TILOS az Uszodában szemetelni, dohányozni, étkezi (kivéve büfé), szeszesitalt, rágógumit fogyasztani (fulladás veszélye), zajongani és mások testi épségét veszélyeztetni.


TILOS a medencékben labdázni, gumimatracot, búvárszemüveget használni és játékot bevinni a balesetek elkerülése érdekében.


TILOS a pályaelválasztó kötelekbe kapaszkodni, azokon csüngeni.


Csoportos látogatás esetén a csoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset és vagyonbiztonságáért.


Csecsemőknél, szükség esetén kisgyermekeknél az úszópelenka használata kötelező.


Az Uszoda területére élő állatot behozni TILOS. (Ez alól kivételt képez a vakvezető kutya).


A mozgássérült illetve segítséget igénylő gyengén látó vendég csak állandó felügyelettel veheti igénybe az intézmény szolgáltatásait.


A medencébe lépés előtt zuhany és lábmosó használata kötelező.


Medencékbe beugrani csak a kijelölt helyeken és kellő körültekintéssel szabad. Forró, felhevült testtel vízbe ugrani TILOS!


Úszni nem tudó személyek mélyvízbe nem mehetnek.


A medencékben csak fürdősapkában és fürdőruhában lehet tartózkodni. Fürdőnadrág esetén térd fölötti hosszúságú úszódressz engedélyezett.


Az uszodát és berendezéseit az igénybevevők csak saját felelősségre vehetik igénybe. Aki az uszoda felszerelési, berendezési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését követelheti. Az uszoda által kölcsönzött tárgyak elvesztése, rongálása esetén az árjegyzékben feltüntetett pótdíj fizetendő.


Hozott hajszárító és egyéb elektromos berendezés használata TILOS és ÉLETVESZÉLYES!


A belépő vagy bérlet vásárlásával az ÉRD ARÉNA vendégei hozzájárulnak ahhoz, hogy bármely médiumban, dokumentumban, előzetes felkérés és értesítés nélkül megjelenhetnek. A megjelenő kép és egyéb anyagban történő megjelenésért személyjogi és anyagi követelést nem támaszthatnak. Az ÉRD ARÉNA teljes területén (kivéve: öltözők, zuhanyzók, mellékhelyiségek, stb…) 24 órás kamerarendszer üzemel.


Az öltözőkben elhelyezett értékekért felelőséget nem vállalunk! Az őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó kárért szintén nem vállalunk felelősséget


Értékmegőrző a recepciós pultnál vehető igénybe.


Az elsősegélynyújtást a képesítéssel rendelkező úszómester végzi. Az elsősegélynyújtásban kiképzett személy neve és tartózkodási helye jól látható helyen  az uszodatérben található.

A fürdővendéget ért bármilyen baleset esetén az úszómestert, illetve a műszakvezetőt azonnal tájékoztatni kell. A nem bejelentett balesetre való hivatkozással utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.


Észrevételek, panaszok megtételére a recepcióban elhelyezett Vendégek könyve szolgál. Kérjük, hogy a talált tárgyakat az uszodavezetőnél található talált tárgyak naplójába történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek.


A fürdővendégek kötelesek betartani a fürdő használatára vonatkozórendeleteket és jogszabályokat, valamint a HÁZIRENDBEN foglalt előírásokat, amelyek biztosítják az uszoda nyugalmát, zavartalan biztonságos használatát. Az üzemeltető az uszoda rendjének fenntartása érdekében – szükség esetén – jogosult hatósági személy segítségét kérni.


A HÁZIREND megsértése esetén az uszoda személyzete jogosult a szabályt megszegő személyt a szolgálatatási egységből, vagy súlyosabb esetben az ÉRD ARÉNA területéről kitiltani.

 Az ÉRD ARÉNA üzemeltető részéről gondoskodunk a fürdővendégek egészségének és biztonságának megőrzése érdekében a vonatkozó rendeletekben meghatározott vízminőség és víz paramétereinek biztosításáról, valamint annak ellenőrzéséről.

 
Jó szórakozást és kellemes pihenést kívánunk!

az ÉRD Aréna üzemeltetője,
az Érdi Városfejlesztési Kft.
 

Érd, 2016.január 01.


+36 23 361 431 • info@erdarena.hu